Soutěž byla 31.3.2019 ukončena

Soutěžte se svými recepty v soutěži COOP DOBRÉ RECEPTY S chutí do zimy

Vložením soutěžního receptu se může každý registrovaný soutěžící ucházet o 3 nejlepší recepty za "COOP Dobré recepty Dobroty k vodě". Soutěž probíhá od 1. ledna do 31. března 2019.

 
Více úplná pravidla soutěže.
Soutěžit můžete následujícím způsobem:
 1. Registrace. Registrovat se můžete zde. Soutěžící je povinen pro registraci sdělovat údaje o sobě pravdivě a úplně.
 2. Autorizace registrace. Po zadání údajů do zadávacího formuláře odejde na uvedený e-mail soutěžícího zpětná e-mailová zpráva jako výzva k potvrzení registrace. Soutěžící je registrován po kliknutí na odkaz uvedený v tomto mailu.
 3. Zadání receptu. Soutěžní recept se vkládá prostřednictvím zadávacího formuláře, který je pro přihlášeného uživatele dostupný zde. Každý soutěžící se může soutěže účastnit zadáním několika různých soutěžních receptů vložených do zadávacího formuláře v soutěžním období od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019. Aby se recept mohl účastnit soutěže, musí do něj jeho autor přiřadit minimálně 3 druhy zboží ze předem určeného seznamu potravinářských privátních značek COOP.
 4. Autenticita a správnost. Soutěžící se zavazuje, že bude dbát zejména při zadávání soutěžního receptu, aby nedocházelo k znehodnocování obsahu aplikace vkládáním nesprávného, nevhodného, opsaného či jinak nezákonného obsahu.
 5. Editace. Řádné zadání receptu znamená, že soutěžící recept zadává takto:
a) Vybere minimálně 3 druhy zboží z nabízeného seznamu v zadávacím formuláři.
b) Název receptu - text o rozsahu maximálně 50 znaků.
c) Suroviny - text do 1000 znaků.
d) Postup - text do 1000 znaků.
e) Fotografie – soutěžící má možnost nahrát jednu fotografii hotového pokrmu nebo nápoje připraveného podle soutěžního receptu. Vložení fotografie není povinné, ale může soutěžícímu pomoci k lepšímu hodnocení svého receptu ze strany uživatelů.
 1. Doporučení. Soutěžící by měl dbát na správnost či na formální kvalitu textu a věnovat pozornost oblasti autorských práv v duchu pravidel soutěže u zveřejněných soutěžních receptů, zejména se vyvarovat porušování autorských práv třetích osob.
 2. Unikátnost. Soutěžní mechanismus hlídá z důvodu jasné identifikace unikátnost názvu soutěžního receptu. Proto v případě shodného názvu s již dříve zadaným receptem bude soutěžící vyzván, aby znovu upravil zadání svého soutěžního receptu. To znamená, je-li již dříve vložen recept (např. pod názvem „Bábovka“), pak nový soutěžní recept musí nést odlišné jméno (např. „Babiččina bábovka“).
 3. Schválení. Po schválení soutěžního receptu ze strany organizátora se recept objeví v aplikaci COOP DOBRÉ RECEPTY v chytrých telefonech s piktogramem zimního motivu.
 4. Hodnocení uživateli. Od té chvíle jej mohou uživatelé aplikace v chytrých telefonech hodnotit přidělením 1 až 5 hvězdiček (více je lépe). Průměrné hodnocení je zobrazeno u každého receptu společně s počtem hodnotících. Úspěšnost soutěžních receptů je možno sledovat jejich umístěním v přehledech.
 5. Kritéria ocenění. „První cenu“ za nejlepší recept získává recept s nejlepším hodnocením uživatelů aplikace – tzn. nejvyšším průměrem hvězdiček k půlnoci dne 31. 3. 2019, který je koncem celého soutěžního období, a to při počtu minimálně pěti hodnocení ze strany uživatelů u daného soutěžního receptu. Recept s druhým nejvyšším počtem hvězdiček získává druhou cenu, třetí nejvyšší počet hvězdiček pak rozhoduje o třetí ceně.
 6. Ceny Do této soutěže jsou organizátorem vloženy dárkové balíčky, které představují tři ceny za nejlépe oceněné recepty „COOP DOBRÉ RECEPTY S chutí do zimy" (balíček v hodnotě 2000, 1500 a 1000 Kč).